Certifikáty a rozhodnutia k nahliadnutiu

logo SNAS

Osvedčenie o akreditácii udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou.
pdf document K stiahnutiu  Osvedčenie o akreditácii č. K-064  zo dňa 15.2.2016 a k nahliadnutiu  tu 
pdf document K stiahnutiu Rozsah akreditácie zo dňa 15. 2.2016, príloha k osvedčeniu o akreditácii č. K-064 
a k nahliadnutiu
tu
  
Rozhodnutie o autorizácii udelené Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky.
pdf document K stiahnutiu Rozhodnutie o autorizácii č.2011/900/006057/02491 a k nahliadnutiu tu
pdf document K stiahnutiu Rozhodnutie o akreditácii kalibračného laboratória č.185/5967/2016/2 z 15.2.2016
a k nahliadnutiu  tu 

Prospekt o kalibrácii na stiahnutie.
pdf document Akciový leták kalibračného laboratória