Uťahovanie skrutiek s pomocou násobiča momentu.


Uťahovanie skrutiek s pomocou momentového kľúča.


Zariadenie na kontrolu momentových kľúčov.


Návod na použitie TruCheck plus - kontrola momentových kľúčov.