Cenník kalibrácie

 
Na zakúpené momentové kľúče v našich predajniach poskytujeme prvú kalibráciu zdarma.

 

Kalibrácia momentových kľúčov

Merací rozsah Smer merania Cena bez DPH Cena s DPH
momentový kľúč do 200 Nm jeden smer 30,00 € 36,00 €
oba smery 56,00 € 67,20 €
momentový kľúč do 500 Nm jeden smer 37,00 € 44,40 €
oba smery 63,00 € 75,60 €
momentový kľúč do 1000 Nm jeden smer 43,00 € 51,60 €
oba smery 76,00 € 91,20 €
momentový kľúč do 3000 Nm jeden smer 100,00 € 120,00 €
oba smery 180,00 € 216,00 €
momentový kľúč do 7000 Nm jeden smer 180,00 € 216,00 €
oba smery 300,00 € 360,00 €
momentový kľúč do 7000 Nm
s pohonom
jeden smer 450,00 € 540,00 €
oba smery 700,00 € 840,00 €

 

Nastavenie a servis momentových kľúčov

Merací rozsah Smer merania Cena bez DPH Cena s DPH
momentový kľúč do 100 Nm jeden smer 27,00 € 32,40 €
momentový kľúč do 200 Nm jeden smer 33,00 € 39,60 €
momentový kľúč do 500 Nm jeden smer 43,00 € 51,60 €
momentový kľúč do 1000 Nm jeden smer 56,00 € 67,20 €
momentový kľúč nad 1000 Nm jeden smer 73,00 € 87,60 €

 

Kalibrácia uťahovačiek so simuláciou tvrdosti skrutkového spoja

Merací rozsah Smer merania Cena bez DPH Cena s DPH
uťahovačka do 10 Nm jeden smer 100,00 € 120,00 €
uťahovačka do 50 Nm jeden smer 110,00 € 132,00 €
uťahovačky do 250 Nm jeden smer 120,00 € 144,00 €

 

Zisťovanie tvrdosti skrutkového spoja

Merací rozsah Smer merania Cena bez DPH Cena s DPH
Maximálna hodnota do 2 Nm jeden smer 33,00 € 39,60 €
Maximálna hodnota do 50 Nm jeden smer 46,00 € 55,20 €
Maximálna hodnota do 250 Nm jeden smer 80,00 € 96,00 €
 

 

Kalibrácia uťahovačiek

Merací rozsah Smer merania Cena bez DPH Cena s DPH
Uťahovačka do 2 Nm jeden smer 53,00 € 63,60 €
Uťahovačka do 25 Nm jeden smer 66,00 € 79,20 €
Uťahovačka do 150 Nm jeden smer 86,00 € 103,20 €

 

Nastavovanie uťahovačiek

Merací rozsah Smer merania Cena bez DPH Cena s DPH
Uťahovačka do 2 Nm jeden smer 33,00 € 39,60 €
Uťahovačka do 25 Nm jeden smer 46,00 € 55,20 €
Uťahovačka do 150 Nm jeden smer 60,00 € 72,00 €
Uťahovačka nad 150 Nm jedne smer 80,00 € 96,00 €

 

Kalibrácia meracích prístrojov krútiaceho momentu

Meradlo - rozsah Smer merania Cena bez DPH Cena s DPH
Merací prístroj krútiaceho momentu do 2,5 Nm jeden smer 100,00 € 120,00 €
oba smery 156,00 € 187,20 €
Merací prístroj krútiaceho momentu do 50 Nm jeden smer 86,00 € 103,20 €
oba smery 136,00 € 163,20 €
Merací prístroj krútiaceho mementu do 500 Nm jeden smer 100,00 € 120,00 €
oba smery 156,00 € 187,20 €

 

Externá kalibrácia - kalibrácia na mieste

Služba Cena bez   DPH Cena s   DPH
Doprava - elatónov, pomôcok a pracovníkov 0,50 €/km 0,60 €/km
Organizačné a technické zabezpečenie v mieste výkonu kalibrácie 10,00 €/hod 12,00 €/hod
Cena za kalibráciu podľa tabuľky uvedenej vyššie
Cena za kalibráciu na mieste sa určuje jednotlivo podľa obsahu a rozsahu konkrétnej požiadavky

 

Overovanie momentových kľúčov

Merací rozsah Smer merania Cena bez DPH Cena s DPH
momentový kľúč do 200 Nm jeden smer 56,00 € 67,20 €
oba smery 90,00 € 108,00 €
momentový kľúč do 500 Nm jeden smer 63,00 € 75,60 €
oba smery 103,00 € 123,60 €
momentový kľúč do 1000 Nm jeden smer 70,00 € 84,00 €
oba smery 116,00 € 139,20 €
momentový kľúč do 2000 Nm jeden smer 116,00 € 139,20 €
oba smery 199,00 € 238,80 €